Verktygshållare DIN 2080

Verktygshållare DIN 2080

  • ER-chuckar
  • Weldonchuckar
  • Borrchuckar
  • Gängchuckar
  • m.m