Mätverktyg

  • 3D-taster Heimer
  • Mätarm
  • Kantavkännare
  • Nollpunktsindikator
  • ISO tolerator
  • ISO filetor
  • Likare