Pro-A Mill

Pro-A Mill

  • PACM, Högmatare med tillhörande skär VDKT
  • PAS, Högmatare på skaft med tillhörande skär VDKT
  1. PACM

    Pro-A Mill hörnfräs
  2. PAS

    Pro-A Mill hörnfräs på skaft