Skär

Skär

Svarv, fräs och borrskär

 1. Svarvskär

  • CCGT & CCMT
  • CNMG
  • DCGT & DCMT
  • DNMG
  • KNUX
  • SNMG & SNMM mm.

 2. Frässkär

  • APxx
  • LNxx
  • OFxx
  • SDxx
  • SExx
  • SNxx
  • VCKT
  • XNxx

 3. Borrskär

  • iDreamskär
  • Spadborrskär
  • SPD korthålsskär
  • NPD korthålsskär

 4. Stickskär

  • KGMN
  • SP
  • NFTG, NFTT & NFTF
  • MGMN & MRMN
  • IG

 5. Gängskär

  • ER 16
  • IR 16
  • CPT