Borrdimension för gängning

Listor i följande ordning (från vänster och neråt):

M - MF - UNC

UNF - UNJC - UNJF

UNEF - BSW - BSW

G (BSP) - NPSM - NPSF

EG M - EG MF - EG UNC

EG UNF - EG RP (BSPP) - BA

M (med rullgängtapp) - MF (med rullgängtapp) - UNC (med rullgängtapp)

UNF (med rullgängtapp) - G (BSP) (med rullgängtapp) - DIN 477

 

  GÄNGBETECKNING M         GÄNGBETECKNING MF         GÄNGBETECKNING UNC    
 Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø
 M 1.0  0.25  0.75    MF 3.0  0.35  2.65    UNC No. 1  UNC 64  1.50
 M 1.1  0.25   0.85    MF 3.5   0.35   3.15     UNC No. 2   UNC 56  1.80
 M 1.2   0.25   0.95    MF 4.0   0.35   3.65     UNC No. 3   UNC 48   2.10
 M 1.4   0.30   1.10    MF 4.0   0.50   3.50     UNC No. 4   UNC 40   2.25
 M 1.6   0.35   1.25    MF 5.0   0.50   4.50     UNC No. 5   UNC 40   2.60
 M 1.7   0.35   1.30    MF 6.0   0.50   5.50     UNC No. 6   UNC 32   2.75
 M 1.8   0.35   1.45    MF 6.0   0.75   5.20     UNC No. 8   UNC 32   3.50
 M 2.0   0.40   1.60    MF 7.0   0.75   6.20     UNC No. 10   UNC 24   3.90
 M 2.2   0.45   1.75    MF 8.0   0.50   7.50     UNC No. 12   UNC 24   4.50
 M 2.3   0.40   1.90    MF 8.0   0.75   7.20     UNC 1/4   UNC 20   5.10
 M 2.5   0.45   2.05    MF 8.0   1.00   7.00     UNC 5/16   UNC 18   6.60
 M 2.6   0.45   2.10    MF 9.0   1.00   8.00     UNC 3/8   UNC 16   8.00
 M 3.0  0.50   2.50    MF 10.0   0.50   9.50     UNC 7/16   UNC 14   9.40
 M 3.5   0.60   2.90    MF 10.0   0.75   9.20     UNC 1/2   UNC 13   10.75
 M 4.0   0.70   3.30    MF 10.0   1.00   9.00     UNC 9/16   UNC 12   12.20
 M 4.5   0.75   3.70    MF 10.0   1.25   8.80     UNC 5/8   UNC 11   13.50
 M 5.0   0.80   4.20    MF 11.0   1.00   10.00     UNC 3/4   UNC 10   16.50
 M 6.0   1.00   5.00    MF 12.0   0.75  11.20     UNC 7/8   UNC 9   19.50
 M 7.0   1.00   6.00    MF 12.0   1.00   11.00     UNC 1   UNC 8   22.25
 M 8.0   1.25   6.80    MF 12.0   1.25   10.80     UNC 1 1/8   UNC 7   25.00
 M 9.0   1.25   7.80    MF 12.0   1.50   10.50     UNC 1 1/4   UNC 7   28.00
 M 10.0   1.50   8.50    MF 13.0   1.00   12.00    UNC 1 3/8   UNC 6   30.75
 M 11.0   1.50   9.50    MF 13.0   1.50   11.50     UNC 1 1/2   UNC 6   34.00
 M 12.0   1.75   10.20    MF 14.0   1.00  13.00     UNC 1 3/4   UNC 5   39.50
 M 14.0   2.00   12.00    MF 14.0   1.25   12.80     UNC 2   UNC 4   45.00
 M 16.0   2.00   14.00    MF 14.0   1.50   12.50         
 M 18.0   2.50   15.50    MF 15.0   1.00   14.00         
 M 20.0   2.50   17.50    MF 15.0   1.50   13.50         
 M 22.0   2.50   19.50    MF 16.0   1.00   15.00         
 M 24.0   3.00   21.00    MF 16.0   1.50   14.50         
 M 27.0   3.00   24.00    MF 18.0   1.00   17.00         
 M 30.0   3.50   26.50    MF 18.0   1.50   16.50         
 M 33.0   3.50   29.50    MF 18.0   2.00   16.00         
 M 36.0   4.00   32.00    MF 20.0   1.00   19.00         
 M 39.0   4.00   35.00    MF 20.0   1.50   18.50         
 M 42.0   4.50   37.50    MF 20.0   2.00   18.00         
 M 45.0   4.50   40.50    MF 22.0   1.00   21.00         
 M 48.0   5.00   43.00    MF 22.0   1.50   20.50         
 M 52.0   5.00   47.00    MF 22.0   2.00   20.00         
 M 56.0   5.50   50.50    MF 24.0   1.00   23.00         
 M 60.0   5.50   54.50    MF 24.0   1.50   22.50         
 M 64.0   6.00   58.00    MF 24.0   2.00   22.00         
 M 68.0   6.00   62.00    MF 25.0   1.00   24.00         
         MF 25.0   1.50   23.50         
         MF 26.0   1.00   25.50         
         MF 26.0  1.50  24.50        
          MF 27.0   1.00   26.00         
         MF 27.0   1.50   25.50         
         MF 27.0   2.00   25.00         
         MF 28.0   1.00   26.50         
         MF 28.0   1.50   26.00         
         MF 30.0   1.00   29.00         
         MF 30.0   1.50   28.50         
         MF 30.0   2.00   28.00         
         MF 32.0  1.50   30.50         
         MF 33.0   1.50   31.50         
         MF 33.0   2.00   31.00         
         MF 34.0   1.50   32.50         
         MF 35.0   1.50   33.50         
         MF 36.0   1.50   34.50         
         MF 36.0   2.00   34.00         
         MF 36.0   3.00   33.00         
         MF 38.0  1.50   36.50         
         MF 39.0  1.50   37.50         
         MF 39.0   2.00   37.00         
         MF 39.0  3.00   36.00         
         MF 40.0  1.50   38.50         
         MF 40.0   2.00   38.00         
         MF 40.0   3.00   37.00         
         MF 42.0   1.50   40.50         
         MF 42.0   2.00   40.00         
         MF 42.0   3.00   39.00         
         MF 45.0   1.50   43.50         
         MF 45.0   2.00   43.00         
         MF 45.0   3.00   42.00         
         MF 48.0   1.50   46.50         
         MF 48.0   2.00   46.00         
         MF 48.0  3.00   45.00         
         MF 50.0   1.50   48.50         
         MF 50.0   2.00   48.00         
         MF 50.0   3.00    47.00         
         MF 52.0   1.50   50.50         
         MF 52.0   2.00   50.00         
         MF 52.0  3.00   49.00         
                      
  GÄNGBETECKNING UNF         GÄNGBETECKNING UNJC        GÄNGBETECKNING UNJF    
 Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø
 UNF No. 0  UNF 80  1.25    UNJC No. 1  UNJC 64  1.50    UNFJ No. 0  UNJF 80  1.25
 UNF No. 1   UNF 72  1.55     UNJC No. 2   UNJC 56    1.80      UNFJ No. 1   UNJF 72   1.55 
 UNF No. 2   UNF 64  1.85     UNJC No. 3   UNJC 48  2.05     UNFJ No. 2   UNJF 64   1.85 
 UNF No. 3   UNF 56   2.15     UNJC No. 4   UNJC 40   2.30     UNFJ No. 3   UNJF 56   2.10 
 UNF No. 4  UNF 48  2.35    UNJC No. 5   UNJC 40   2.65      UNFJ No. 4   UNJF 48   2.40 
 UNF No. 5   UNF 44   2.70     UNJC No. 6   UNJC 32    2.80      UNFJ No. 5   UNJF 44   2.70 
 UNF No. 6   UNF 40   2.95     UNJC No. 8   UNJC 32    3.50      UNFJ No. 6   UNJF 40   2.95 
 UNF No. 8   UNF 36   3.50     UNJC No. 10   UNJC 24    3.90      UNFJ No. 8   UNJF 36   3.60 
 UNF No. 10  UNF 32   4.10     UNJC No. 12   UNJC 24   4.60      UNFJ No. 10   UNJF 32   4.15 
 UNF No. 12  UNF 28   4.60    UNJC 1/4   UNJC 20    5.20      UNFJ No. 12  UNJF 28   4.70 
 UNF 1/4  UNF 28   5.50     UNJC 5/16   UNJC 18    6.70      UNFJ 1/4   UNJF 28   5.60 
 UNF 5/16   UNF 24   6.90     UNJC 3/8   UNJC 16   8.10     UNFJ 5/16   UNJF 24   7.00 
 UNF 3/8   UNF 20   8.50     UNJC 7/16   UNJC 14   9.50     UNFJ 3/8   UNJF 24   8.60 
 UNF 7/16   UNF 20   9.90     UNJC 1/2   UNJC 13   10.90     UNFJ 7/16   UNJF 20   10.00
 UNF 1/2   UNF 18   11.50     UNJC 9/16   UNJC 12   12.30     UNFJ 1/2   UNJF 20   11.50
 UNF 9/16   UNF 18   12.90     UNJC 5/8   UNJC 11   13.70     UNFJ 5/8   UNJF 18   14.50
 UNF 5/8   UNF 16   14.50     UNJC 3/4   UNJC 10   16.75         
 UNF 3/4   UNF 14   17.50                 
 UNF 7/8   UNF 12   20.40                 
 UNF 1   UNF 12   23.25                 
 UNF 1 1/8   UNF 12   26.50                 
 UNF 1 1/4   UNF 12   29.50                 
 UNF 1 3/8   UNF 12   32.75                 
 UNF 1 1/2   UNF 12   36.00                 
                     
  GÄNGBETECKNING UNEF         GÄNGBETECKNING BSW         GÄNBETECKNING BSF    
Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø     Gäng Ø  Stigning  Ø 
 UNEF 1/4  UNEF 32  5.55    BSW 3/32  BSW 48.0  1.80    BSF 3/16  BSF 32.0  4.00
 UNEF 5/16  UNEF 32  7.15    BSW 1/8   BSW 40.0   2.55     BSF 7/32   BSF 28.0   4.50 
 UNEF 3/8  UNEF 32   8.70     BSW 5/32   BSW 32.0   3.10     BSF 1/4   BSF 26.0   5.20 
 UNEF 7/16   UNEF 28  10.20    BSW 3/16   BSW 24.0   3.60     BSF 9/32   BSF 26.0   6.00 
 UNEF 1/2   UNEF 28   11.80    BSW 7/32   BSW 24.0  4.40     BSF 5/16   BSF 22.0   6.00 
 UNEF 9/16   UNEF 24  13.20    BSW 1/4   BSW 20.0  5.10     BSF 3/8   BSF 20.0   8.10 
 UNEF 5/8   UNEF 24  14.80    BSW 5/16   BSW 18.0   6.50     BSF 7/16   BSF 17.0   9.50 
 UNEF 11/16   UNEF 24  16.40    BSW 3/8   BSW 16.0   7.90     BSF 1/2   BSF 16.0   11.00 
 UNEF 3/4   UNEF 20   17.80    BSW 7/16   BSW 14.0   9.25     BSF 9/16   BSF 16.0   12.50 
 UNEF 7/8   UNEF 20  20.95    BSW 1/2   BSW 12.0   10.50     BSF 5/8   BSF 14.0   14.00 
 UNEF 1   UNEF 20  24.20    BSW 9/16   BSW 12.0   12.00     BSF 11/16   BSF 14.0   15.50 
         BSW 5/8   BSW 11.0   13.50     BSF 3/4   BSF 12.0   16.50 
         BSW 3/4   BSW 10.0   16.50     BSF 13/16   BSF 12.0   18.25 
         BSW 7/8   BSW 9.0   19.25    BSF 7/8  BSF 11.0   19.50 
         BSW 1   BSW 8.0   21.75     BSF 1   BSF 10.0   22.50 
         BSW 1 1/8   BSW 7.0   24.75     BSF 1 1/8   BSF 9.0   25.50 
         BSW 1 1/4   BSW 7.0   27.75     BSF 1 1/4   BSF 9.0   28.50 
         BSW 1 3/8   BSW 6.0   30.50     BSF 1 3/8   BSF 8.0   31.50 
         BSW 1 1/2   BSW 6.0   33.50     BSF 1 1/2   BSF 8.0   34.50
         BSW 1 3/4   BSW 5.0   39.00         
         BSW 2   BSW 4.5   44.50         
         BSW 2 1/4   BSW 4.0   50.00         
         BSW 2 1/2   BSW 4.0   56.50         
         BSW 2 3/4   BSW 3.5   62.00         
         BSW 3   BSW 3.5   68.00         
                     
  GÄNGBETECKNING G (BSP)        GÄNGBETECKNING NPSM         GÄNGBETECKNING NPSF    
 Gäng Ø  Stigning  Ø     Gäng Ø  Stigning  Ø     Gäng Ø  Stigning  Ø
 G 1/16  G 28.0  6.80    NPSM 1/8  NPSM 27.0  9.10    NPSF 1/16  NPSF 27.0  6.35
 G 1/8   G 28.0   8.80     NPSM 1/4   NPSM 18.0   12.00     NPSF 1/8   NPSF 27.0   8.75 
 G 1/4   G 19.0   11.80     NPSM 3/8   NPSM 18.0   15.50     NPSF 1/4   NPSF 18.0   11.30 
 G 3/8   G 19.0   15.25     NPSM 1/2   NPSM 14.0   19.00    NPSF 3/8   NPSF 18.0   14.70 
 G 1/2   G 14.0   19.00     NPSM 3/4   NPSM 14.0   24.50    NPSF 1/2   NPSF 14.0   18.20 
 G 5/8   G 14.0   21.00     NPSM 1   NPSM 11.5   30.50    NPSF 3/4   NPSF 14.0   23.50 
 G 3/4   G 14.0   24.50     NPSM 1 1/4   NPSM 11.5   39.25    NPSF 1   NPSF 11.5  29.50 
 G 7/8   G 14.0   28.25     NPSM 1 1/2   NPSM 11.5   45.50        
 G 1   G 11.0   30 75     NPSM 2   NPSM 11.5   57.50        
 G 1 1/8   G 11.0   35.30     NPSM 2 1/2   NPSM 8.0   69.00        
 G 1 1/4   G 11.0   39.25     NPSM 3   NPSM 8.0   85.00        
 G 1 3/8   G 11.0   41.90                 
 G 1 1/2   G 11.0   45.25                 
 G 1 3/4   G 11.0   51.30                 
 G 2   G 11.0   57.00                
 G 2 1/4   G 11.0   63.10                 
 G 2 1/2   G 11.0   72.60                 
 G 2 3/4   G 11.0   79.10                 
 G 3   G 11.0   85.50                 
 G 3 1/4   G 11.0   91.50                 
 G 3 1/2   G 11.0   97.70                 
                     
  GÄNGBETECKNING EG M         GÄNGBETECKNING EG MF         GÄNGBETECKNING EG UNC    
 Gäng Ø   Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø
 EG M 2.5  0.45  2.60    EG MF 8.0  1.0  8.30    EG UNC No. 2  UNC 56  2.30
 EG M 3.0  0.50   3.20     EG MF 10.0   1.0   10.25     EG UNC No. 3   UNC 48   2.70 
 EG M 3.5  0.60   3.70     EG MF 10.0   1.25   10.40     EG UNC No. 4   UNC 40   3.00 
 EG M 4.0  0.70   4.20     EG MF 12.0   1.25   12.25     EG UNC No. 5   UNC 40   3.40 
 EG M 5.0   0.80   5.20     EG MF 12.0   1.50   12.50     EG UNC No. 6   UNC 32   3.70 
 EG M 6.0   1.00   6.30     EG MF 14.0   1.50   14.50     EG UNC No. 8   UNC 32   4.40 
 EG M 8.0   1.25   8.40     EG MF 16.0   1.50   16.50     EG UNC No. 10   UNC 24   5.10 
 EG M 10.0   1.50   10.50     EG MF 18.0   1.50   18.50     EG UNC No. 12   UNC 24   5.80 
 EG M 12.0   1.75   12.50     EG MF 18.0   2.00   18.50     EG UNC 1/4   UNC 20   6.70 
 EG M 14.0   2.00   14.50     EG MF 20.0   1.50   20.50     EG UNC 5/16   UNC 18   8.40 
 EG M 16.0   2.00   16.50             EG UNC 3/8   UNC 16   10.00 
 EG M 18.0   2.50   18.75             EG UNC 7/16   UNC 14   11.70 
 EG M 20.0   2.50   20.75             EG UNC 1/2   UNC 13   13.30 
 EG M 22.0   2.50   22.75                 
 EG M 24.0   3.00   24.75                 
                     
  GÄNGBETECKNING EG UNF         GÄNGBETECKNING EG RP (BSPP)         GÄNGBETECKNING BA    
 Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø
 EG UNF No. 2  UNF 64  2.30    RP 1/16  RP 28.0  6.55    BA 0  1.00  5.10
 EG UNF No. 3   UNF 56   2.70     RP 1/8   RP 28.0   8.60     BA 1   0.90   4.50 
 EG UNF No. 4   UNF 48   3.00     RP 1/4   RP 19.0   11.50     BA 2   0.81   4.00 
 EG UNF No. 5   UNF 44   3.40     RP 3/8   RP 19.0   15.00     BA 3   0.73   3.40 
 EG UNF No. 6   UNF 40   3.70     RP 1/2   RP 14.0   18.50     BA 4   0.66   3.00 
 EG UNF No. 8   UNF 36   4.40     RP 3/4   RP 14.0   24.00     BA 5   0.59   2.60 
 EG UNF No. 10   UNF 32   5.10     RP 1   RP 11.0   30.25     BA 6   0.53   2.30 
 EG UNF 1/4   UNF 28   6.60     RP 1 1/4   RP 11.0   39.00     BA 7   0.48   2.00 
 EG UNF 5/16   UNF 24   8.20    RP 1 1/2   RP 11.0   44.85     BA 8  0.43   1.80 
 EG UNF 3/8   UNF 24   9.80     RP 2   RP 11.0   56.50     BA 9   0.39   1.50 
 EG UNF 7/16   UNF 20   11.50    RP 2 1/2   RP 11.0   72.25     BA 10   0.35   1.30 
 EG UNF 1/2   UNF 20  13.10     RP 3   RP 11.0   85.00     BA 11   0.31   1.20 
                  BA 12   0.28   1.00 
                  BA 13   0.28   0.95 
                  BA 14   0.23   0.75 
                     
  GÄNGBETECKNING M         GÄNGBETECKNING MF         GÄNGBETECKNING UNF    
  (med rullgängtapp)         (med rullgängtapp)          (med rullgängtapp)     
 Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø   Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø
 M 1.8  0.35  1.67-1.63    MF 3.0  0.35  2.87-2.83    UNC No. 1  UNC 64  1.69-1.65
 M 2.0   0.40   1.82-1.78      MF 4.0   0.50   3.78-3.72     UNC No. 2   UNC 56   1.97-1.93
 M 2.2   0.45   2.02-1.98      MF 5.0   0.50   4.78-4.72     UNC No. 3   UNC 48   2.28-2.22
 M 2.3   0.40   2.12-2.08    MF 6.0   0.50   5.78-5.72     UNC No. 4   UNC 40   2.58-2.52
 M 2.5   0.45   2.32-2.28    MF 6.0   0.75   5.68-5.62     UNC No. 5   UNC 40   2.93-2.87
 M 2.6   0.45   2.42-2.48     MF 7.0   0.75   6.68-6.62     UNC No. 6   UNC 32   3.18-3.12
 M 3.0   0.50   2.83-2.77     MF 8.0   0.50   7.78-7.72     UNC No. 8   UNC 32   3.83-3.77
 M 3.5   0.60   3.28-3.22     MF 8.0   0.75   7.68-7.62     UNC No. 10   UNC 24   4.35-4.25
 M 4.0   0.70   3.73-3.67     MF 8.0   1.00   7.60-7.50     UNC No. 12   UNC 24   5.05-4.95
 M 4.5   0.75   4.18-4.12     MF 9.0   1.00   8.60-8.50     UNC 1/4   UNC 20   5.80-5.70
 M 5.0   0.80   4.68-4.62     MF 10.0   0.75   9.68-9.62     UNC 5/16   UNC 18   7.35-7.25
 M 6.0   1.00   5.60-5.50     MF 10.0   1.00   9.60-9.50     UNC 3/8   UNC 16   8.85-8.75
 M 7.0   1.00   6.60-6.50     MF 10.0   1.25   9.45-9.35     UNC 7/16   UNC 14   10.35-10.25
 M 8.0   1.25   7.45-7.35     MF 11.0   1.00   10.60-10.50    UNC 1/2   UNC 13   11.85-11.75
 M 9.0   1.25   8.45-8.35     MF 12.0   0.75   11.68-11.62    UNC 9/16   UNC 12   13.35-13.25
 M 10.0   1.50   9.35-9.25     MF 12.0   1.00   11.60-11.50    UNC 5/8   UNC 11   14.85-14.75
 M 11.0   1.50   10.35-10.25    MF 12.0   1.25   11.45-11.35    UNC 3/4   UNC 10   17.95-17.85
 M 12.0   1.75   11.25-11.15    MF 12.0   1.50   11.35-11.25        
 M 14.0   2.00   13.15-13.05    MF 14.0   1.00   13.60-13.50        
 M 16.0   2.00   15.15-15.05    MF 14.0   1.50   13.35-13.25        
 M 18.0   2.50   16.95-16.85    MF 16.0   1.00   15.60-15.50        
 M 20.0   2.50   18.95-18.85    MF 16.0   1.50   15.35-15.25        
 M 22.0   2.50   20.95-20.85                
 M 24.0   3.00   22.70-22.60                
                     
  GÄNGBETECKNING UNF         GÄNGBETECKNING G (BSP)             
  (med rullgängtapp)          (med rullgängtapp)          GÄNGBETECKNING DIN 477    
 Gäng Ø  Stigning  Ø    Gäng Ø   Stigning  Ø    Gäng Ø  Stigning  Ø
 UNF No. 1   UNF 72  1.71-1.67    G 1/16  G 28.0  7.30-7.20    W 21.80  14.00  19.80
 UNF No. 2  UNF 64   2.02-1.98    G 1/8   G 28.0   9.30-9.20    W 24.32   14.00  22.30
 UNF No. 3   UNF 56   2.32-2.28    G 1/4   G 19.0   12.55-12.45        
 UNF No. 4   UNF 48   2.63-2.57    G 3/8   G 19.0   16.05-15.95        
 UNF No. 5   UNF 44   2.93-2.87    G 1/2   G 14.0   20.05-19.95        
 UNF No. 6   UNF 40   3.23-3.17    G 5/8   G 14.0   22.05-21.95        
 UNF No. 8   UNF 36   3.88-3.82    G 3/4   G 14.0   25.55-25.45        
 UNF No. 10   UNF 32   4.48-4.42    G 7/8   G 14.0   29.30-29.20        
 UNF No. 12   UNF 28   5.15-5.05    G 1   G 11.0   32.05-31.95        
 UNF 1/4   UNF 28   6.00-5.90                
 UNF 5/16   UNF 24   7.50-7.40                
 UNF 3/8   UNF 24   9.05-8.95                 
 UNF 7/16   UNF 20   10.55-10.45                
 UNF 1/2   UNF 20   12.15-12.05                 
 UNF 9/16   UNF 18   13.70-13.60                
 UNF 5/8   UNF 18   15.30-15.20                 
 UNF 3/4  UNF 16   18.35-18.25                 
© 2024 Rotool AB