Magnetfilter

Friess_filter

Magnetfiltrering av industrivätskor

Magnetisk filtrering används i vätskesystem där man vill avlägsna även de minsta magnetiska partiklarna (under 1 mikron).

Användningen av magnetiska filter har en uppåtgående trend för allt fler företag bearbetar obemannat och inser då vikten av att ha rena processvätskor för att klara kvalite och renhetskrav på ett effektivt sätt.

Färre och kortare driftstopp, lägre kostnader och mindre miljöpåverkan är några av fördelarna med magnetisk filtrering. Partiklar i ett vätskesystem sliter hårt på pumpar, tätningar och verktyg. Ofta täpper de till vätskekanaler med driftstopp som följd.

Traditionella pappersfilter fångar normalt inte upp partiklar som är mindre än 5 mikron som motsvarar ca: 70% av antalet partiklar i vätskan. När väl dessa partiklar sjunkit till botten blir de en grogrund för bakterier och minskar livslängden på vätskan.

Friess magnetfilter gör det möjligt att hålla snävare toleranser, förbättrad ytjämnhet, renare detaljer, minskat verktygsslitage och därmed färre defekta detaljer. Magnetfilter kräver inget förbrukningsmaterial och avfallet kan återvinnas vilket är bra för miljön.

Magnetfilter-CC-2
© 2024 Rotool AB