Svarvverktyg

Svarvverktyg är specialiserade verktyg som används för att skära och forma runda detaljer i en svarv. Skären finns i olika geometrier, rund, fyrkantig, trekantig och diamantformad. Skärgeometrin påverkar skärprestanda, ytkvalitet och verktygets livslängd.
© 2024 Rotool AB