Cirkulärborstar

 1. Cirkulärborstar
  Borstar Inox-Total RBUIT
  Cirkulärborstar
 2. Virad tråd
  Cirkulärborste med skaft RBG INOX
  Virad tråd
 3. Vågig tråd
  Cirkulärborste med skaft RBU
  Vågig tråd
 4. Cirkulärborstar
  Cirkulärborstar POS RBG CT
  Cirkulärborstar
 5. Cirkulärborstar
  Cirkulärborstar POS RBG
  Cirkulärborstar
 6. Utförande för vinkelslip
  Cirkulärborstar POS RBU vinkelslip
  Utförande för vinkelslip
 7. Brett utförande
  Cirkulärborstar RBU brett
  Brett utförande
 8. Brett utförande
  Cirkulärborstar POS RBU bred
  Brett utförande
 9. Smalt utförande
  Cirkulärborstar RBU smal
  Smalt utförande
© 2024 Rotool AB