Miljö

För oss på Rotool är miljön viktig.

Då vi inte har någon egen produktion gör vi ändå vårt bästa för att minska vår miljöpåverkan.

Har du några tips eller idéer så kontakta gärna Linda som är ansvarig för vårt miljöarbete.

 

Emballage

Vi återanvänder allt packemballage som går att återanvända.

I de fall vi måste använda eget emballage har vi ersatt plast med papper.

Papper

Vi erbjuder pdf-faktura till alla kunder och försöker kontinuerligt att minska mängden papper i verksamheten.

Bilar och laddning

Vi har nu en fordonsflotta som till 67% är helt fosilfri ochi erbjuder våra kunder gratis elbilsladdning i anslutning till vårt kontor i Jönköping.

Server och IT

Vi har ersatt våra egna servrar med Bluerange's Gröna Datacenter som använder ett smart vatten- och kylhanteringssystem från en närliggande sjö.

Mera info finns på bluerange.se


Återvinning

Vi samlar in och återvinner wellpapp, papper och hårdmetall.

© 2024 Rotool AB