C-Power

  • Förstahandsvalet för bearbetning av trä och plast, men även aluminium
  • Vänsterspiral men högerskärande
  • 1-, 2- och 3-skäriga
  • Micrograin hårdmetallsubstrat i fräsarna
P

Verktyg lämpliga för bearbetning av stål

M

Verktyg lämpliga för bearbetning av rostfritt stål

K

Verktyg lämpliga för bearbetning av gjutjärn

N

Verktyg lämpliga för bearbetning av aluminium

S

Verktyg lämpliga för bearbetning av superlegeringar

H

Verktyg lämpliga för härdatstål

U

Verktyg lämpliga för generell bearbetning

© 2024 Rotool AB